PERBANKAN MUDAH ALIH iTAP BANK ISLAM

Caruman/Pembayaran melalui Perkhidmatan Perbankan Mudah-alih i-TAP Bank Islam boleh dilakukan transaksi di mana jua dan pada bila-bila masa.

a) Tanpa Internet

b) Tanpa perlu beratur

c) Tanpa kesesakan lalulintas

d) Tanpa masalah parker

e) Tanpa berada dalam Negara

Penting : Caj international roaming bagi SMS dihantar/diterima ditanggung oleh pemegang akaun Bank Islam

Cara bayaran melalui Bank Islam iTAP :

• Peserta yang mempunyai akaun Bank Islam perlu berurusan terus dengan pihak Bank Islam terdekat

untuk mendapatkan cip khas untuk mengaktifkan servis ini di telefon bimbit peserta

• Buat bayaran secara berkala/tidak berkala/sekaligus dengan menggunakan menu Bil Terbuka / Open Biller dan isikan kod nama

‘KIKY’ sebagai penerima.

• Arahan terperinci langkah pembayaran adalah seperti di Langkah Pembayaran kepada TaQY Melalui iTAP Bank Islam